pondělí 4. prosince 2017

Utajené hrady a zámky I.
aneb Prahou po stopách panských sídel

Otomar Dvořák a Josef Snětivý, zkušení autoři, přicházejí na knižní trh s knihou, která v oblasti popularizační literatury zatím nevyšla. Utajené hrady a zámky aneb Prahou po stopách panských sídel je II. svazkem Edice Skrytá krása naší země z Nakladatelství ČAS a mnohé čtenáře překvapí. Autoři se soustředili na území Prahy, až na pár výjimek, a když si položili otázku „Kolik je v Praze hradů?“ nestačili se sami divit. Počítali staré gotické hrady a tvrze, to znamená obranné stavby s věžemi, bránami a hradními příkopy, došli k neuvěřitelnému číslu- dvě až tři desítky. V krásně vypravené, vázané knize o 248 stranách s 48 stranami fotografií na křídě a 180 reprodukcemi a fotografiemi i pohlednicemi zmapovali osm desítek tvrzí, hradů, komend, zámků a zámečků. Úmyslně do této knihy nezařadili Pražský hrad a Vyšehrad, kterému se budou věnovat v samostatné publikaci. První dvě zastavení v knize patří Zlíchovu – hrázi proti zlu a Legendárnímu sídlu Vlastiných bojovnic – Děvínu. Tady, stejně jako ve všech kapitolách, se čtenář setkává s mnoha tajemstvími, záhadami a jeho fantazie je navýsost rozjitřená. Například kapitola nazvaná Hrůzný fantom Ztracené varty by si nezadala s hororem, zfilmovaným třeba i samotným mistrem Alfrédem Hitchcockem. Tady je malá ukázka: „Bastionu se začalo říkat Ztracená varta a nikdo tam nechtěl sloužit. Nad všemi hlídkami se neustále vznášel stín smrti… Nějaká služebná z Podskalí se jednoho večera vydala naproti svému milému, protože dlouho nešel, a ona se ho už nemohla dočkat. Nalezla ho v bezvědomí uprostřed úzké temné uličky – a na vysoké zdi nad jeho tělem spatřila číhavě přikrčenou postavu…“ Ale my se teď vydejme od hradů spolu s autory k zámkům – k Praze zámky protkané. Jen tak namátkou jmenujme několik kapitol z této části publikace: Dánská královna s vůní, Nejsladší z pražských zámků, A Braník ještě jednou, tentokrát Na Křížku. Mne, jako rodilou Břevnovanku, zaujala kapitola Kajetánská spása – bohužel však neúplná. I všechny tyto kapitoly se čtou s napětím, a cenné informace literatury faktu, do níž se tato kniha bezesporu řadí, ocení každý čtenář. A bude se těšit na další díl autorů Otomara Dvořáka a Josefa Snětivého.

                                                                                                                          Heda Bartíková   

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.