pondělí 30. listopadu 2015

Pacientům s rakovinou plic svítá naděje na lepší výsledky léčby

O plicních nádorech diskutovali v Praze onkologové z celého světa

Stojíme na prahu nové éry v léčbě rakoviny plic – o pokrocích v diagnostice i léčbě diskutovaly v Česku více než dvě stovky plicních lékařů a odborníků napříč kontinenty. Onkologové se sešli v rámci 15. ročníku Středoevropské konference o plicní rakovině, která probíhala v Praze od 28. do 30. listopadu.
Rakovina plic je celosvětově největším onkologickým zabijákem. Každý rok na ni umírá více než 1,6 milionu lidí. Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny plic na světě. Ročně je u nás diagnostikováno přes šest tisíc nových případů a více jak pět tisíc Čechů na rakovinu plic umírá. Jen méně než 15 % pacientů přežije s nemocí déle než 5 let.

„Problém je především v tom, že nemoc zpočátku nemá žádné příznaky, většina lidí tak přichází pozdě. Dlouhodobým cílem odborníků je vývoj nových metod, které pacientům prodlužují život. Je třeba věnovat se včasné diagnostice a jednou z cest je také hledání účinného screeningového systému, který by odhalil bezpříznaková stadia nemoci u rizikových osob,“ říká profesor Vítězslav Kolek, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc.

zdroj : PR

pátek 27. listopadu 2015

EKONOMIKA ROSTE DÍKY ČESKÉMU EXPORTU

Již 18. ročník prestižní soutěže Exportní cena DHL UniCredit ocenil nejlepší české exportéry a jejich úspěchy. V kategorii „Středně velká společnost“ se na prvním místě umístila společnost Enkom a.s., která exportuje technologická zařízení do zemí Ruské federace. Vítězem kategorie „Malá společnost“ se stala společnost PBS  ENERGO, a.s., která po celém světě podniká v obou energetiky. Soutěž byla letos v rámci kategorie Exportér teritoria zaměřena na Latinskou Ameriku, kde sklidila největší úspěchy společnost J 4 s.r.o. vyvážející linky na výrobu pečiva všech druhů. Soutěž založila logistická společnost DHL Express CZ, aby motivovala vývozce ve snaze dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty. Generálním partnerem je UniCredit Bank. Záštitu opět převzala agentura CzechTrade, která stála rovněž u zrodu této soutěže, a Asociace malých podniků a živnostníků ČR. Odborným garantem je společnost COFACE CZECH. Slavnostní večer proběhl pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu.

zdroj : PR

středa 25. listopadu 2015

Léčbu neplodnosti komplikuje především pozdní vyhledání lékařské pomoci, přitom věk je zcela zásadním faktorem

Průměrný věk prvorodiček se stabilně každým rokem ze společensko-ekonomických důvodů zvyšuje a společně s tím tak vzrůstá i průměrný věk žen, které vyhledávají z důvodu neplodnosti lékařskou pomoc. Ve věku 35+ je ale poměrně pozdě a kolem 40. roku je plodných jen 3-5 % žen.
Klesající porodnost a tím pádem i stárnutí obyvatelstva je jedním z nejpalčivějších civilizačních problémů, kterému v posledních letech čelíme. Výraznou příčinou je zejména neplodnost, ta ale sama o sobě díky pokročilým lékařským technologiím nemusí představovat neřešitelný problém. ‚‚Faktorů ovlivňujících plodnost je celá řada, od neprůchodnosti vejcovodů, nefunkčnosti vaječníků, endometriózy či imunologických onemocnění u ženy a poruchy tvorby spermií a jejich vlastností u muže,‘ říká MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., která je ředitelkou specializované reprodukční kliniky Repromeda. “Nicméně zásadním faktorem, který prognózu vyléčení neplodnosti zhoršuje, je věk,” zdůrazňuje. “Přitom každý rok navíc komplikuje léčbu a řešení problému. Lidé se mnohdy spoléhají na to, že to s dítětem prostě nějak půjde a váhají tedy s vyhledáním odborníků i několik let, ono to ale opravdu tak jednoduché není. Podstatné je, aby páry zahájily léčbu včas, hranice je zhruba do věku 33 let,‘‘ uvádí MUDr. Veselá. “Kolem 40. roku je plodných jen 3-5 % žen, a to jsou obvykle spíše ty, které už mají těhotenství za sebou, nikoliv prvorodičky. S vyšším věkem též stoupá pravděpodobnost genetických poruch,” dodává. Důležité je tedy přijít k lékaři na vyšetření včas a případný problém řešit co nejdříve.


zdroj : www.stopneplodnosti.cz

úterý 24. listopadu 2015

Světový den rakoviny slinivky břišní věnovaný boji s touto chorobou je pátek třináctého

Cílem je upozornit na toto „opomíjené“ onemocnění, které je největším „zabijákem“ mezi zhoubnými nádory a je stále na „okraji“ veřejného a vědeckého zájmu. Ve všech klinických stadiích je doba přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní nejkratší ve srovnání s ostatními typy zhoubných nádorů. Pětiletá doba přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní je menší než pět procent. Inovace diagnostických a léčebných postupů je nezbytná. Léčebné výsledky jsou obdobně neradostné ve všech vyspělých zemích a na blízkém horizontu nejsou viditelné náznaky zlepšení. Rakovina slinivky břišní je čtvrtou nejčastější příčinou smrti na zhoubné nádory v Evropě. Každý den zemře ve světě 985 lidí na karcinom slinivky břišní. Pokud nedojde ke zlepšení, očekává se, že po roce 2020 bude druhou nejčastější příčinou úmrtí mezi zhoubnými nádory. Pozdní diagnóza je hlavní příčinou krátkého dožití nemocných s tímto onemocněním. Medián doby přežití pacientů, u kterých je nemoc diagnostikována v pokročilém metastatickém stadiu, je 4,6 měsíce
 (Carrato, 2014. “Systematic Review of the Burden of Pancreatic Cancer in Europe: Real World Impact on Survival, Health Economics and Quality of Life”).

zdroj : PR
Kuba - ideální destinace

Z vystoupení paní Isabel Docampo, Kancelář pro podporu a propagaci cestovního ruchu Ministerstva turismu Kubánské republiky na prezentaci Kuby jako ideální destinace...

Nedávno dosáhl počet návštěvníků naší země 3.000.000, což představuje nárůst o 18%. Do konce roku bychom rádi dosáhli rekordního počtu 3.500.000 osob. Počet turistů z České republiky byl koncem října o 20 % vyšší než v roce 2014, proto očekáváme, že bude rok 2015 také pro tento trh úspěšný.
Turismus představuje i nadále velmi významný ekonomický faktor a ambiciózní plány jeho rozvoje zahrnují výstavbu nových špičkových hotelů s důrazem na přísnou  kontrolou kvality. Máme před sebou velké úkoly, ale současně můžeme konstatovat příznivý vývoj poptávky  a úspěšnost aktivit Ministerstvu Turismu a jeho organizací ve vztahu k veřejnosti.
Na mezinárodním trhu se stabilizuje pozice destinací, jako je Havana, Varadero, Holguín, ostrovy  Cayo Santa María nebo Cayo Coco.


zdroj : PR
Ve Španělském sále budou dnes večer udělena ocenění "Excelentní organizace" a "Společensky odpovědná organizace"

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu budou dnes oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.
V jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel - Národní ceně kvality ČR – se vítězem v podnikatelském sektoru stane společnost AHOLD CZECH REPUBLIC. Titul "Excelentní organizace" získá i společnost KERMI.
Ve veřejném sektoru v hodnocení podle Modelu excelence EFQM zvítězí a titul "Excelentní organizace" si odnese ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.
V hodnocení Národní ceny kvality podle modelu CAF je vítězem MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 18.
Všechny výše uvedené firmy a organizace hodnocené v programu Excelence získají právo používat mezinárodní titul udělovaný EFQM – "Recognised for Excellence".


zdroj : PR

pátek 20. listopadu 2015

Zimní Chef Time Fest 2016

Nejvyšší koncentrace předních pražských šéfkuchařů na jednom prostoru a unikátní koncept špičkových degustací, to je již třetí Chef Time Fest. Tradiční festival nabídne jedinečné kulinářské zážitky od 7. do 28. ledna 2016. Své umění tu předvede na 20 nejlepších kuchařů, mimo jiné takové hvězdy, jako jsou Jan Punčochář, Miroslav Kalina, Marek Raditsch, Jaroslav Žídek nebo šéfkuchař pořádající restaurace AvantGarde Jan Kvasnička.

Zimní festival Chef Time Fest startuje 7. ledna 2016 akcí Chef´s Table, vstupenky jsou k dispozici od 16. listopadu 2015: detaily najdete na webu
www.cheftimefest.cz

zdroj : PR

čtvrtek 19. listopadu 2015

Sportovci Dukly opět v kalendáři Jana Saudka „KARTY“

Křest nástěnného kalendáře fotografa Jana Saudka „Karty“, který nafotil se 17 sportovci reprezentanty Dukly pro Raiffeisenbanku se konal za osobní účasti autora snímků.
Asi před 50 lety napadlo Jana Saudka nafotit dvě fotografie a udělat z ní jednu a to dvouhlavou kartu. Proč? Nelíbilo se mu, jak na hracích kartách je král zespoda i seshora stejný a napadlo ho, že by se to mohlo nějak oživit. Začal proto fotit pro kartu lidi oblečené a nahé. Takto vzniklo několik karet. Když letos v srpnu dostal zakázku kalendáře, vybral si osvědčené modely - sportovce Dukly a rozhodl se je všechny nafotit ve stylu karet. Do kalendáře je i očísloval, což je premiéra, jen ale použil symboly eso, král, královna a kluk, ostatní by bylo zavádějící. 


zdroj : PR

neděle 15. listopadu 2015

KVL ČR varuje před rizikem vyšší spotřeby antibiotik v chovech hospodářských zvířat

Přestože v některých zemích Evropské unie v posledních letech spotřeba antibiotik v chovech hospodářských zvířat klesá, v ČR se v posledních letech, za období 2012 až 2014, po předchozím poklesu, mírně zvýšila. Tento trend by mohl podle názoru Komory veterinárních lékařů ČR (KVL ČR) pokračovat, pokud by bylo v připravované novele veterinárního zákona umožněno chovatelům hospodářských zvířat podávání přípravků k léčení zvířat bez vědomí a kontroly odborného dozoru veterinárního lékaře.

Základním rizikem nadměrného užívání antibiotik je nárůst rezistence bakterií vůči těmto přípravkům obdobně, jak to lze sledovat v oblasti humánní medicíny. Do současné doby je přitom v ČR v chovech hospodářských zvířat toto riziko pod kontrolou především proto, že je aplikace antibiotik pod kontrolou odborných veterinárních lékařů.

zdroj : KVL

čtvrtek 12. listopadu 2015

Na rakovinu plic umírá v Česku 8 z 10 nemocných

Rakovina plic je zákeřné onemocnění, o kterém víme, ale příliš jej neřešíme. Počet nových případů v České republice však každý rok narůstá. Nemoc je ve většině případů diagnostikována až v pozdních stádiích, kdy vyhlídky na přežití pacienta rapidně klesají. Pěti a více let od okamžiku diagnózy se dožívá pouze 20 % nemocných, 80 % pacientů umírá. Na nebezpečí nemoci upozorní srozumitelnou formou nový web www.80procent.cz

Webové stránky spuštěné u příležitosti Světového nekuřáckého dne, který si letos připomeneme 19. listopadu 2015, upozorní veřejnost na příznaky nemoci, ale také nasměruje pacienty k lékaři již při prvotních pochybnostech. Cílem osvětové kampaně je upozornit na rizika, informovat o možnostech léčby i upozornit na nová terapeutika vyvíjená českými lékařskými a vědeckými týmy, a v konečném důsledku tak snížit stávající negativní trend.

zdroj :  www.80procent.cz

středa 11. listopadu 2015

Vodafone schoval vánoční překvapení do aplikace Můj Vodafone

Vodafone letos na Vánoce sází na moment překvapení. Pro své zákazníky připravil hodnotné dárky, které pečlivě zabalil do aplikace Můj Vodafone. Každý zákazník může rozbalit všechny dárky, které v aplikaci Můj Vodafone najde, a to v období od 15. 11. 2015 do 15. 1. 2016.

Nabídka pro zákazníky s tarifem:

• 100 GB zdarma od data aktivace – od 15. 11. 2015 do 15. 1. 2016 včetně si každý zákazník s   tarifem může aktivovat balíček ke stávajícímu datovému tarifu a získat 100 GB dat. Balíček je platný 31 dní od aktivace
• HBO GO na 2 měsíce jako dárek
• Vodafone roaming na den třikrát měsíčně zdarma po dobu 3 měsíců

Nabídka pro zákazníky s předplacenou kartou:

• 100 GB zdarma v období od 15.11.2015 do 15.1.2016 – získá v aplikaci Můj Vodafone každý zákazník, který využívá předplacený datový balíček ke kartě
• HBO GO na 2 měsíce jako dárek
• Sleva 50 % na balíček Komplet v síti s obnovováním po měsíci na půl roku

zdroj :  Vodafone
Žen s rakovinou děložního hrdla celosvětově neubývá

Lidské papilomaviry (HPV) mají na svědomí téměř 100 procent případů rakoviny děložního hrdla, 90 procent případů karcinomu análního otvoru, 48 procent případů karcinomu v oblasti hlavy a krku, 70 procent případů karcinomu vaginy, 40 procent případů karcinomu vulvy a 30 procent případů karcinomu penisu. S těmito viry se setkává 80 % české populace. Nemocem se lze účinně bránit očkováním a časným screeningem.
„Česká republika je první zemí v Evropě, kde je dostupná nová vakcína Gardasil 9 nabízející ochranu proti devíti typům HPV najednou. Po USA a Kanadě jsme třetí na světě, kde je tato vakcína k dispozici,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR. Podle něj by screening a včasné očkování zamezilo drtivé většině karcinomu děložního hrdla a výrazně snížilo počet ostatních zmíněných druhů rakovin.


zdroj : PR
Plicní lékaři bojují za pacienty s CHOPN

S chronickou obstrukční plicní nemocí se potýká 800 000 lidí

Dušnost, chronický kašel, únava, vykašlávání hlenů – to jsou typické příznaky chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), která v České republice trápí přibližně 14 % dospělých. I přes všechno úsilí plicních lékařů se daří léčit pouhou třetinu nemocných, téměř půl milionu lidí o své diagnóze neví. Celkový počet - 800 000 pacientů se nemění, loni přímo kvůli CHOPN zemřelo 3500 lidí, což je pětatřicetkrát více než na astma.
 „Zhruba 80 % všech případů CHOPN má na svědomí kouření. Nemoc je následkem chronického zánětu průdušek, který vede k jejich zužování a ke zvýšené tvorbě hlenu. Nejčastěji začnou pacienti pociťovat první příznaky po čtyřicítce, mnohdy je však přecházejí a plicního lékaře navštíví až v pokročilé fázi. Stává se, že jsou do nemocnice dovezeni až v dramatickém stavu dechové tísně a vyžadují léčbu na jednotce intenzivní péče,“ říká prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc a předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Podle něj je situace stejně dramatická i ve světě, kde se s CHOPN potýká přes 200 milionů lidí a péče o ně stojí kolem 200 miliard EUR ročně. CHOPN nelze vyléčit, léky však umí výrazně zpomalit zhoršování stávajícího stavu a zmírnit potíže nemocných.


zdroj : PR

úterý 10. listopadu 2015

Hazard v České republice je třeba regulovat účelně

Hazardní hraní v České republice dospělo do stavu, kdy žádný relevantní subjekt nezpochybňuje potřebu nové regulace, která by reagovala na změny, jimiž toto odvětví v posledních letech prošlo. Připravovaná regulace by měla vycházet z důkladné analýzy odvětví a problematiky hazardu u nás s ohledem na jeho specifika a s respektem k faktu, že nelze jednoduše změnit preference a vzory chování spotřebitelů. Pomocí efektivní regulace lze odvětví hazardu pozitivně ovlivňovat směrem k minimalizaci společenských škod, rozvoji v rámci legální ekonomiky a optimalizaci daňových výnosů vzhledem k potřebě finančních prostředků na prevenci vůči závislosti na produktech tohoto odvětví, příp. na eliminaci škod způsobených chováním osob závislých na hazardu.
Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) vypracovalo analýzu podkladových materiálů k regulaci, z níž vyplývá, že výpočet společenských nákladů hazardu v České republice i samotné hodnocení dopadů regulace (RIA) trpí zřejmými nedostatky. Právě ty se stávají snadným terčem argumentace zájmových skupin, a zvyšují tak náklady spojené s přijetím regulace.

zdroj : CETA

čtvrtek 5. listopadu 2015

Ocenění Českých Podnikatelek

Na slavnostním galavečeru byly oceněny vítězky 8. ročníku celorepublikového projektu Ocenění Českých Podnikatelek. Nejúspěšnější české podnikatelky získaly ocenění ve třech kategoriích podle velikosti firmy a také tři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. OCP bylo založeno v roce 2008 a jeho cílem je podpora českých žen, podnikatelek.
„Počet přihlášených žen roste každým rokem a to je pro mě důkazem, že se naplňuje jedno z důležitých poslání projektu – budovat hrdé Česko! Přejeme si nalézt a představit české ženy podnikatelky, které naplnily své sny a touhy v pracovním životě a jsou ochotny se o ně podělit a inspirovat další. Každá z oceněných žen měla jiný motiv začít podnikat a má jiný životní příběh, ale mají společnou vnitřní sílu, která bude nyní inspirovat a povzbuzovat ostatní. Společnou vlastností je vytrvalost, nadšení, zodpovědnost a odhodlání,“ říká zakladatelka projektu, Helena Kohoutová.


zdroj : www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

středa 4. listopadu 2015

Již čtvrtý rok New York Café a PETROF hledají klavírní talenty ve stále oblíbenější soutěži o nejlepšího pianistu roku

Cílem soutěže Pianista roku je vrátit živou hudbu zpět do kaváren mezi lidi. Talentovaní klavíristé se mohou hlásit do 15. ledna 2016
Již čtvrtým rokem se sejdou pianisté bez ohledu na věk či pohlaví a pokusí se zkrotit klavír tak, aby zaujali sál. Do soutěže se mohou přihlásit všichni, ať už  hrají profesionálně, či jen amatérsky, pro radost. Soutěžit se bude v rozmanitých hudebních žánrech, hrát se bude vážná hudba, ale i pop, lidovky, jazz; také se bude improvizovat.
Veškeré informace o soutěži včetně pravidel a registračního formuláře pro soutěžící zájemci naleznou na stránkách
www.pianist.cz  a  www.facebook.com/pianistaroku

zdroj : PR
Vinaři slibují jeden z nejkvalitnějších ročníků vína. Dokazuje to i letošní Svatomartinské víno

Na moravských vinicích zbývají ke sklizení poslední hrozny vinné révy a vinaři již mohou s jistotou říci, že letošní rok bude jedním z nejkvalitnějších za poslední desítky let. Přispělo k tomu především teplé a slunné počasí, které včas přerušily zářijové srážky. „Oproti minulému roku letos sklízíme až o 40 % více hroznů, které jsou navíc v perfektním stavu. Všechny hodnoty, jako například cukernatost hroznů, jsou nadprůměrné. Troufám si říci, že se letos můžeme těšit na ročník století,“ hodnotí úrodu David Šťastný, ředitel vinařství CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice.

zdroj : PR

pondělí 2. listopadu 2015

Začíná Listopad - Měsíc kvality v ČR

Také v letošním roce se Česká republika připojí po bok více než 80 zemí světa, které slaví Listopad - Měsíc kvality. Na dlouhé řadě konferencí, setkání a dalších akcí se bude opět připomínat význam kvality pro konkurenceschopnost firem, ale i školství, zdravotnictví a dalších veřejných služeb. Tradičním vyvrcholením všech aktivit bude Galavečer s Českou kvalitou a Slavnostní večer na Pražském hradě, na kterém budou předány Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.
Význam letošního Měsíce kvality je umocněn probíhajícími oslavami 15. výročí vzniku Národní politiky kvality. Národní politika kvality sdružuje aktivity organizací, svazů, sdružení, ministerstev a dalších subjektů, které se nějak vážou k tématu kvality. Jejím cílem je vytvořit v naší zemi prostředí, kde bude kvalita přirozenou součástí společnosti a bude všeobecně uznávána a vyžadována.


zdroj : PR