úterý 23. ledna 2018

Praktičtí lékaři vystavují průběžný účet e-receptům

Zdržení až hodinu denně, padání systému, nedoručené přístupové údaje, ... to je první účet, který praktičtí lékaři vystavují e-receptu, a to necelý měsíc od jeho povinného zavedení.

„Díky vstřícnosti nového ministra zdravotnictví a jím avizovanému pardonu těm, kteří nebudou v novém roce schopni e-recept vystavit, nenastala krize. Pacienti se ke svým lékům dostali. Nedostatky systému ale trvají i nadále – odezva z centrálního uložiště není okamžitá a systém občas padá, což prodlužuje dobu ošetření pacienta, lidé si stěžují na problémy při výdejích v lékárnách“ říká předseda Sdružení praktických lékařů (SPL), MUDr. Petr Šonka.  
Praktičtí lékaři, kteří kromě své ordinace chodí vypomáhat do nemocnic na pohotovost zase řeší, jak vystavovat e-recepty tam, případně činnost pro nemocnice raději ukončili. Musí totiž svůj elektronický podpis a certifikát, který jim Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přidělil, přenášet do cizích počítačů a nemocničních systémů. „Bojí se případného zneužití elektronického podpisu, kterým lze podepsat v podstatě cokoli.“ upozorňuje Šonka. 
  
zdroj : SPL
Do Prahy míří přední světoví onkologové

Již podeváté v ČR proběhne jedna z nejvýznamnějších mezinárodních odborných akcí, zaměřených na nejmodernější způsoby léčby rakoviny - PragueONCO 2018. Během tří dnů (24.- 26. ledna) na něm vystoupí významní odborníci z výzkumných center i z klinických pracovišť v Rakousku, Velké Británii, Španělsku, USA, Brazílii, Itálii, Polsku a Belgii. 
Jejich přednášky a semináře zaručují mimořádný přínos - účastníci akce z řad lékařů, sester i dalších zdravotnických pracovníků budou mít možnost konzultovat diagnostiku i terapii jednotlivých zhoubných onemocnění včetně inovativních postupů, jako je tekutá biopsie, metronomická léčba karcinomu prsu, nádorové imunologie a další nové metody. 

zdroj : https://pragueonco.cz