středa 16. července 2014


Čeští zákazníci neznají rizika nákupu spotřebního zboží

Rada kvality ČR, Řídící výbor Programu Česká kvalita a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR seznámily veřejnost s výsledky průzkumu "Známe rizika nákupu spotřebního zboží?".
Z výsledků dotazování vyplývá, že čeští zákazníci nejsou dostatečně seznámeni se všemi zdravotními a bezpečnostními riziky, které může nákup spotřebního zboží přinést. Většina respondentů nejen nezná skupiny výrobků, které jsou z hlediska ohrožení zdraví nejrizikovější, ale v rozporu se skutečností se domnívá, že veškeré zboží před uvedením na trh prochází kontrolou ověřující splnění všech zákonných požadavků.
Za pozitivní výsledek, zejména pro firmy a jejich produkty oceněné v Programu Česká kvalita, je na druhé straně možné považovat důvěru respondentů ve značky kvality a ochotu řídit se těmito značkami při výběru zboží.
Zatímco problematika kvality a bezpečnosti potravin je téma, které získává čím dál více pozornosti veřejnosti, spotřební zboží zůstává jen na okraji zájmu. Přitom zdravotní rizika vyplývající z nákupu nebezpečných a neprověřených výrobků jsou minimálně stejná, jako u potravin. A informace z evropské databáze nebezpečných výrobků RAPEX naznačují, že jejich množství na českém trhu roste: Počet nebezpečných výrobků, které Česká obchodní inspekce do systému RAPEX nahlásila, vzrostl meziročně na trojnásobek!

zdroj : PR