sobota 31. května 2014


Letošek je Rokem mozku

Mozek patří mezi nejtajemnější orgány člověka, skládá se z miliard neuronů. Je základnou tělesných a duševních pochodů svého majitele, jeho osobnosti, myšlenek, pocitů. A letošek je zasvěcen jen jemu – rok 2014 byl totiž vyhlášen Rokem mozku (European Brain Council). Čeští neurologové se k tomuto projektu hlásí a v rámci tohoto roku přibližují poruchy mozku široké veřejnosti. 
„Lidský mozek je jedinečnou, nenahraditelnou a ne zcela probádanou strukturou, která může být postižena řadou závažných poruch. Naším cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o nemocech, které mozek postihují, a odhalit lidem, co vše umíme v současné době rozpoznat a  léčit,“ uvedl prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., předseda České neurologické společnosti (ČNS). 
S poruchami mozku se pojí závažné neurologické a psychiatrické nemoci – známé jsou například cévní mozkové příhody, Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc, roztroušená skleróza, poranění mozku, epilepsie, schizofrenie, deprese apod. Podle současných analýz stojí poruchy mozku v České republice ročně asi 260 miliard korun, což odpovídá až 7 procentům HDP. Náklady na léčbu těchto onemocnění dosahují v tuzemsku 30 až 35 procent celkových ročních nákladů na zdravotní péči. A ty budou zřejmě stoupat, do budoucna lékaři odhadují růst nákladů až na 300 miliard korun. Různými poruchami mozku v tuzemsku trpí statisíce lidí. 

zdroj : PR