středa 1. července 2015

Neziskovky budou mít svou značku kvality

Rada kvality České republiky, Řídící výbor Programu Česká kvalita a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR dnes oznámily přijetí značky "Spolehlivá veřejně prospěšná organizace" do Programu Česká kvalita. Smyslem nové značky je poskytnout dárcům a partnerům neziskových organizací záruku, že její držitel řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého veřejně deklarovaného poslání a nezneužívá věnované peníze na nekalé účely. Přijetím do Programu Česká kvalita dokládá tato značka, že splnila nejpřísnější kritéria pro nezávislost a objektivitu a že je možné se na její vypovídací hodnotu plně spolehnout.
Dobročinnost, pomoc slabým a znevýhodněným, je jedním z významných znaků vyspělé civilizované společnosti. Bohužel se stále najdou lidé, kteří zneužívají soucitu slušných občanů a jejich snahy pomoci potřebným. Pokud jsou tyto podvody odhaleny, bývají hojně medializovány, a tak se řada potenciálních dárců obává, že jejich peníze nebudou sloužit účelu, na který je věnovali. Značka "Spolehlivá veřejně prospěšná organizace" jim dává jistotu, že podpoří reálný a prospěšný projekt.


zdroj : PR