čtvrtek 31. března 2016

Diamantová liga kvality 

Rada kvality České republiky, Řídící výbor Programu Česká kvalita a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR dnes oznámily přijetí značky "Diamantová liga kvality" do Programu Česká kvalita. Značka bude udělována maloobchodním prodejnám, které poskytují zákazníkům nadstandardně kvalitní služby a které vyhoví všem požadavkům stanoveným správcem značky a Řídícím výborem programu. Českým spotřebitelům by značka měla přinést kvalitnější maloobchodní služby a lepší orientaci při nákupu.
Úroveň maloobchodních prodejen v České republice je velmi rozdílná. Vedle sebe zde existují jak špičkové obchody srovnatelné s konkurencí ve vyspělých zemích tak i prodejny, ve kterých dosud neposkytují služby v kvalitě, kterou má zákazník právo vyžadovat. Proto se Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodl pomoci spotřebitelům v orientaci a nabídnout jim nezávislé značení prodejen, které poskytují svým zákazníkům nejen vyšší kvalitu služeb, ale se i další přidanou hodnotu odlišující je od ostatních subjektů na trhu.
"Naše ministerstvo se dlouhodobě intenzivně zabývá problematikou ochrany spotřebitelů, a proto se rádi podílíme na každé iniciativě, která situaci na trhu zpřehlední a usnadní zákazníkům výběr kvalitní prodejny nebo zboží," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. "Věřím, že značka Česká kvalita – Diamantová liga kvality bude sloužit nejen k orientaci zákazníků, ale že bude také motivovat prodejny k poskytování lepších služeb," dodal ministr Jan Mládek.

zdroj : PR
Začíná sezóna zánětů 

Přichází plíživě a nenápadně - v několika hodinách se ale mění v bolestivou a nebezpečnou hrozbu. Infekci močových cest minimálně jednou v životě dostane přes 2,5 miliónu současně žijících českých žen, 15% z nich dokonce opakovaně. V extrémních případech končí se záněty ledvin v nemocnici.
V drtivé většině, až z 85 % má záněty močových cest na svědomí bakterie Escherichia coli, která se běžně vyskytuje například ve střevech. „Infekce se většinou ohlašuje pálením, řezáním, častým nucením na močení, bolestí při a po močení, únavou, někdy i horečkami a krví v moči. V takových případech je nutné jít k lékaři a začít okamžitě s léčbou,“ podotkl urolog MUDr. Jaroslav Porš z Nemocnic Turnov. 

zdroj : PR 

středa 30. března 2016

Žloutenka typu C 

Dlouho nemá žádné příznaky, může však nenávratně poškodit játra. Natolik zákeřná je žloutenka typu C. Výsledky nejnovější studie, která byla provedena Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, navíc ukazují, že mezi dospělými v ČR je případů této nebezpečné nemoci více, než kolik jich odborníci očekávali. Chronickou formou žloutenky C například trpí více než 80 000 Čechů. Naději na úplné uzdravení pacientům dává nová metoda léčby.
Žloutenka typu C je vůbec nejzávažnějším druhem žloutenky. Není možné se proti ní očkovat, její konečná fáze je přitom v současnosti nejčastějším důvodem transplantace jater. Podle údajů Světové zdravotnické organizace jí na celém světe trpí 130 až 150 milionů lidí. Varovná jsou i aktuální data o výskytu žloutenky typu C v  České republice. Jak vyplývá z nové studie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, počet skutečně nakažených výrazně převyšuje počet nahlášených případů. Výskyt žloutenky C mezi dospělými dle studie činí 1,67 %, u chronické formy tohoto onemocnění se jedná o 0,93 %. V přepočtu na celou populaci jde o 140 tisíc dospělých osob, které prodělaly onemocnění žloutenkou C. Více než 80 tisíc z nich tvoří lidé, kteří s touto infekcí žijí, často aniž by si to uvědomovali. Ve srovnání s posledními daty Státního zdravotního ústavu z roku 2001 je to téměř osminásobný nárůst.

zdroj : PR  


středa 23. března 2016

V tuzemsku trpí tuberkulózou téměř 480 lidí 

Nejvíce lidí s tuberkulózou je v Praze – v porovnání s loňskem zde vzrostl jejich počet o 12 %, na 109 případů. V celé republice je dle předběžných dat 486 nemocných. S TBC se lékaři potýkají i v době, kdy uplynulo už 134 let od objevení její příčiny. Světový den boje proti tuberkulóze připadá na 24. března. 
Přestože právě česká metropole se tradičně potýká s největším počtem nakažených, Nemocnice Bulovka nedávno uzavřela specializované oddělení pro lidi s TBC. Jediné místo pro tyto nemocné je tak v Thomayerově nemocnici. „Kapacita našeho oddělení je omezená. K dispozici máme 35 lůžek, z toho 15 je vyhrazeno pacientům s tzv. multirezistentní formou tuberkulózy, která nereaguje na běžně užívané léky. Jsme jediným pracovištěm v ČR, které o tyto pacienty pečuje,“ říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. 

zdroj : PR 

pátek 18. března 2016

Ztráta zubů ve stáří 

Změny v životním stylu seniorů způsobené ztrátou zubů a nutností využívat částečnou či úplnou zubní náhradu mívají dalekosáhlé fyzické a psychosociální aspekty. Samotná zubní náhrada vrací možnost kousat, ale dopady problémů s chrupem na psychiku a životní styl seniorů byla dosud oblast málo diskutovaná. Odpovědi dává aktuální průzkum společnosti GlaxoSmithKline realizovaný na vzorku téměř 600 českých seniorů.
Se ztrátou chrupu a následným přechodem na zubní náhradu se dříve či později musí potýkat mnoho seniorů. Z dat společnosti GlaxoSmithKline plyne, že zubní náhradu používá 34 % lidí ve věku 60 - 69 let, tj. 442 316 osob, dále už 48 % ve věku 70 – 79, tj. 334 922 osob a další desetitisíce starších 80 let. Celkem se tak problematika spojená se zubními náhradami týká cca 800 000 Čechů.

zdroj : PR

čtvrtek 17. března 2016

Topičův salon

Výstava Jindry Vikové „Prchavé okamžiky“, jejímž hostem je fotograf Pavel Baňka, probíhá k autorčině 70. výročí narození. Mnohotvárné dílo zahrnující kresbu, drátěné objekty, práce z keramiky i porcelánu, obrazy, asambláže, koláže a fotogramy je ponorem do aktuálních témat mezilidských vztahů v celé jejich šíři a složitosti. Viková je transformuje do známých komunikačních schémat a zaběhlých vzorců interakcí, kterým však dodává emocionální rozměr. V její výtvarné citlivosti se totiž pozitivně střetává hledisko racionálního průzkumníka s čistě smyslovým prožitkem a intuicí lyrika. Tvůrčí cesta Jindry Vikové je na jedné straně systematickým mapováním sociální struktury, jejich charakteristik, odlišností, proměn a konstant, na straně druhé hlubokým sdělením o člověku jako individuální bytosti, o lidské vášni, lásce a touze, o prchavosti okamžiku a pomíjivosti života.

Jindra Viková pracuje v obsáhlých cyklech a své dílo sama „třídí“ do jednotlivých kategorií: doteky a gesta, tváře a masky, ikony a symboly, příběhy a záznamy, hry a triky, intimnosti a tajnosti. Při volbě výtvarného média vychází z vizuálních a obsahových kvalit daného materiálu, které spolu se zvolenou formou spoluurčují finální sdělení. Nehledě na zvolenou techniku, nehledě na to zda je konkrétní dílo rozvedeno do složitých vrstev nebo zda je „vyřčeno“ úsporným výtvarným jazykem, utváří tvorba Jindry Vikové sourodou výpověď o světě člověka a jeho trvalé duchovní energii.

Ilona Víchová

pondělí 14. března 2016

METRONOME festival 

Praha letos v červnu zažije souboj současných a budoucích hvězd hudebního světa. Organizátoři festivalu United Islands of Prague spustili předprodej vstupenek na nový hudební festival, který proběhne souběžně s ostrovní slavností během posledního červnového víkendu. METRONOME festival, který se uskuteční od 25. do 26. června 2016 v areálu holešovického Výstaviště, láká na ikonu Iggyho Popa, jednu z nejžádanějších kapel současnosti Foals či populární indierockery The Kooks. Z tuzemských kapel se mohou hudební nadšenci těšit například na unikátní vystoupení J.A.R., slovenského zpěváka Richarda Müllera, světového rockera českého původu Ivana Krále či zavedenou elektroswingovou čtveřici Mydy Rabycad. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v sítích TicketPro a GoOut.

zdroj : PR
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

Celovečerní hraný film Já, Olga Hepnarová je příběhem dívky, která ve svých dvaadvaceti letech úmyslně najela nákladním vozem v centru Prahy do lidí na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. Ke svému činu se hrdě hlásila, odmítla ho litovat, považovala ho za svou pomstu vůči společnosti a požadovala pro sebe trest smrti. V roce 1975 byla oběšena a stala se tak poslední popravenou ženou u nás. V našich kinech od 24.3.2016.

zdroj : PR

neděle 13. března 2016

HOWARD

právě vyšlo nové číslo nezávislého horrorového časopisu HOWARD
ke stažení na adrese :  www.howardhorror.cz

zdroj :  howardhorror.cz

pondělí 7. března 2016

Vráťa Ebr
ROK
DEN PO DNI s humorem

Další knížka Vráti Ebra s ilustracemi Miroslava Pavlíka ROK - DEN PO DNI s humorem vychází v těchto dnech. Vydala ji Agentura KRIGL, Praha. Knížka čtenáře dozajista pobaví, zvláště toho, komu nechybí smysl pro nadsázku a chuť se usmát i v den, kdy nikomu není do zpěvu. Každý si v knížce totiž může najít určitý den, který mu leží v hlavě a dozví se, čemu nebo komu je zasvěcený. Třeba mně se líbí 29.září, což je den podle Vráti Ebra zasvěcený srdci. Okouzluje mně také 20.září - Mezinárodní den boje proti zdražování, který doprovází kouzelná říkanka :"Zatraceně, chmel už zase stoupl v ceně, chceme-li jen skromně žít, pivo musí podražit..."  Je to fakt fajn nápad, že knížku doprovázejí velmi vtipné citáty a básničky. Další příklad: "Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla." Prostě: když vám, milí lidé, bude smutno, otevřete si knížku DEN PO DNI s humorem a úsměv vás možná zaskočí, ale určitě vás přemůže svým neopakovatelným kouzlem, originálním a veselým. Jak už se stává téměř zvykem u knížek z pera Vráti Ebra s ilustracemi Miroslava Pavlíka.

Heda Bartíková

neděle 6. března 2016

Totem vlka 

Mladý Číňan Chen Zhen se za dob tzv. kulturní revoluce ocitá v oblasti Vnitřního Mongolska, kde se seznamuje s nomádským způsobem života. Mongolské stepi symbolicky vévodí vlk, který je člověku nejnebezpečnějším nepřítelem, ale rovněž dobrodincem. Právě v odvěkém zápasu s vlkem ohrožujícím stáda ovcí a koní byl člověk posílen. Chen Zhen je natolik okouzlen místním smýšlením, že se rozhodne odchytit a vychovat vlčí mládě. V našich kinech od 17.3.


zdroj : PR
Fórum českého stavebnictví 

Dvanáctý ročník prestižní oborové konference Fórum českého stavebnictví byl inspirován loňským mírným růstem. Oživení přineslo nové pohledy na práci stavařů, developerů, projektantů i dodavatelů stavebních materiálů a technologií. Premiér české vlády otevřel úvodní část zaměřenou na strategii a legislativu. Následující panelové diskuse o legislativě ve vztahu k přípravě staveb se zúčastnili také tři ministři Vlády ČR. Konference přinesla rovněž pohled na současné a budoucí uživatele staveb a vizi rozvoje měst. Organizátoři konference – společnost Blue Events a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – nabídli téměř 300 účastníkům konference v pražském hotelu Clarion také možnost výměny zkušeností ve třech panelových diskusích: lidé a management, stavební materiály a technologie a legislativní změny.

zdroj : PR
Sázavafest 2016 

Letošní Sázavafest se rozhodl udržet laťku svého loňského 15. výročí. Představí nejen velké zahraniční hudební hvězdy, ale také to nejlepší z československé hudební scény : Chinaski, Monkey Business, Mig 21, Petr Kolář, Ewa Farna, Majk Spirit (SK), Ine Kafe (SK), Jelen, Michal Hrůza, Xindl X, Wohnout, Sto zvířat, Vladimír 518, Slza, Voxel, Sebastian, Kristina (SK), Marek Ztracený, Blue Effect, Portless Krucipüsk, Jiří Schmitzer, Petr Bende, Keks, Vlasta Horváth, Miro Šmajda (SK), Jana Koubková.

zdroj : PR

středa 2. března 2016

Na půl žerdi

Heda Bartíková

Pátá sbírka Hedy Bartíkové, nazvaná Na půl žerdi, přináší čtenářům na padesát básní a říkanek. Každá je samostatným, faktickým životním příběhem. Příběhem těch, kteří stojí mnohdy na hraně a kterým životní nepřízeň přinesla až šokující sled událostí.
Lehkost, ironie, nadhled a svérázný černý humor – to je zlatem této originální sbírky, jež navazuje na českou tradici, která sahá až ke K.J.Erbenovi. Básně a říkanky s krimi a hororovou tematikou, reflektující současnost, se na našem trhu dosud nikdy neobjevily. A tak se tímto dílem otevírá nový prostor těm, kteří nejsou lhostejní k rozporuplnému dění kolem nás.

Vydává Nakladatelství ČAS s.r.o., Slepá 246, 252 03 Řitka                             
          objednat     www.nakladatelstvicas.cz

úterý 1. března 2016

Jak básníci čekají na zázrak

Komedie Jak básníci čekají na zázrak opět přináší obyčejné lidské příběhy, milý humor a potěší skvělými dialogy z pera scenáristy Ladislava Pecháčka. Samozřejmě nechybí nezaměnitelná režijní poetika Dušana Kleina, písničky Jaroslava Uhlíře i kreslené pasáže Adolfa Borna. Oblíbení herci se vracejí v téměř celé sestavě: Pavel Kříž, David Matásek, Josef Somr, Eva Jeníčková, Pavel Zedníček, Lukáš Vaculík a další, i nové tváře. V našich kinech od 14.4.2016.

zdroj : PR