úterý 26. května 2015

V registru ReMuS je téměř 6 000 pacientů s roztroušenou sklerózou

ReMuS zveřejnil čerstvé výsledky, prokazuje důležitost biologické léčby 

„Máte roztroušenou sklerózu“ – tento verdikt uslyší z úst lékaře až tisíc lidí ročně. S chorobou, kterou nelze úplně vyléčit, bojuje odhadem 17 tisíc Čechů, převážně žen. Nejmodernější léky, které udrží pacienty déle aktivní, dostane ale pouze část z nich - přibližně 9 tisíc nemocných.
To by mohl vyřešit Registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), který dnes publikuje první rozsáhlejší data. Ta prokazují, že včasné nasazení moderní léčby oddaluje invaliditu pacientů. Do registru, který spravuje Nadační fond IMPULS, vkládají všechny potřebné informace lékaři a sestry z dvanácti RS Center (Centra pro demyelinizační onemocnění), kde se nemocní léčí.
„Registr vznikl relativně nedávno, v květnu 2013. Zatímco v jiných zemích jej podporuje stát, u nás je financován pouze z nadačních zdrojů. Jeho cílem je důkladně zmapovat nemoc, její průběh, léčbu a výsledky a provázat získané informace s ostatními registry ve světě,“ uvedla ing. Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu IMPULS.

zdroj : PR

čtvrtek 21. května 2015

Podnikáme odpovědně

Rada kvality České republiky, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnost P3 – People, Planet, Profit dnes představily program Ceny za společenskou odpovědnost – "Podnikáme odpovědně". Toto ocenění vyzdvihuje přínos malých a středních podniků, rodinných firem a sociálních podniků, které bez masivní propagace a nároku na uznání realizují desetitisíce drobných akcí, které jsou v součtu nesmírně významným přínosem na poli společenské odpovědnosti (CSR) v celorepublikovém měřítku.
Spolupráce čtyř nezávislých subjektů na organizaci a realizaci Ceny za společenskou odpovědnost – "Podnikáme odpovědně" je jedním z výsledků Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR, který v loňském roce přijala vláda.
"Přijetím Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací jsme se přihlásili k podpoře tématu, které je doslova klíčové pro zajištění udržitelného rozvoje nejen v naší zemi, ale na celém světě. Velice mě těší, že se nám daří spojovat dříve roztříštěné aktivity na podporu společenské odpovědnosti a že konečně ve shodě pracujeme na dosažení společného cíle, kterým je korektní, dlouhodobě udržitelné a společensky prospěšné podnikání v naší zemi", uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. 

zdroj : PR