pondělí 18. listopadu 2019

Budoucnost plynárenství je spojena s využitím vodíku, biometanu
a obnovitelných zdrojů

Investice do modernizace plynárenské infrastruktury v následujících patnácti
letech dosáhnou řádově desítek miliard korun
Biometan a vodík mohou přispět k dekarbonizaci energetiky
Zkapalněný zemní plyn (LNG) pomůže v budoucnosti se zajištěním zásobování a
k nízkoemisní nákladní dopravě

Inovovat plynárenskou infrastrukturu s cílem podpořit
dekarbonizaci a rozvíjet využívání nových zdrojů, jako je vodík či biometan. To je zadání,
jež vyplynulo z 26. Podzimní plynárenské konference na téma „Strategická role plynů“,
která se konala 11. a 12. listopadu v Praze. K jeho splnění mají podle odborníků vést
rozsáhlé investice v řádech desítek miliard korun. Český plynárenský svaz (ČPS) letos slaví
sto let od svého založení a při této příležitosti také pokřtil výpravnou publikaci s názvem
„Významné milníky stoleté historie Českého plynárenského svazu“. Generálním partnerem konference byl NET4GAS, s.r.o.
Úvodní slovo patřilo Martinovi Slabému, předsedovi Rady ČPS. Připomněl, že v České republice se nachází 66 000 kilometrů plynovodů, na které jsou připojeny tři miliony plynoměrů. Vzhledem ke skutečnosti, že se síť budovala v 70. až 90. let minulého století, budou v následujících deseti až patnácti letech nezbytné investice do její modernizace řádově v desítkách miliard korun.

zdroj : PR

sobota 16. listopadu 2019

UVNITŘ LETIŠTNÍHO TERMINÁLU V LAS VEGAS JIŽ NEDÝCHAJÍ EXHALÁTY Z LETADEL

Las Vegas, Nevada, USA – 26. července 2019:
V kavárně Sunshine a Tailwinds Café několik pilotů a
vedoucích pracovníků komentovalo hlavní změny v
poslední době na letišti v severním Las Vegas:
„Nejen facelift zařízení, které loni stálo Clark County 2
miliony dolarů, ale také o pozoruhodný pocit svěžesti v
interiéru terminálu, který je zde díky nové
nanotechnologii, čistící vzduch. Předtím než jsme měli
FN NANO® nátěry na stěnách, výpary z motorů a
ze zahřívacích trysek zůstávaly v místnosti po celý
den. Teď jsou pryč do 5 minut“, řekl Steve Hood,
manažer Sunshine and Tailwinds Café v prvním patře
letiště.
“ Když vstoupíte do naší krásné kavárny Sunlight a Tailwinds, již necítíte ani výpary z kuchyně a vzduch je čerstvější než kdy předtím. Nano nátěr je zde něco, o čem lidé mluví.“
https://youtu.be/FhepOYJLJac

zdroj :
https://fn-nano.com/2019/09/14/uvnitr-letistniho-terminalu-v-las-vegas-jiz-nedychaji-exhalaty-z-letadel/

pátek 15. listopadu 2019

ADVANCED MATERIALS-JTJ s.r.o.
Technologie FN-NANO® pro zdravé prostředí a proti klimatickým změnám

Technologie FN NANO® se zatím jako jediná na světě kvalifikovala pro čistění ovzduší – na
odstraňování skleníkových plynů a emisí NOx, ozónu, benzo(a)pyrenu a dalších toxických látek v ovzduší :
- Čistí vzduch
- Čistí a chrání povrchy
- Brání klimatickým změnám

Nanotechnologické funkční povrchy FN NANO® jsou vytvářeny pomocí multifunkčních nátěrů FN® s mimořádně silným fotokatalytickým efektem. Funkce povrchu (mimořádně účinné čištění vzduchu, ochrana proti mikrobiálnímu napadení a samočištění) se aktivují energií denního světla. Funkčnost povrchu v podmínkách působení povětrnostních vlivů je deset a více let. FN vrstva má vysokou odrazivost tepelné radiace a ochlazuje povrch staveb.

Funkce ekologické technologie FN-NANO® jsou založeny na využití vlastností nanokrystalů polovodiče TiO2, fyzikálního jevu – fotokatalýzy a unikátní morfologie nátěrové FN vrstvy.
Nátěrová vrstva je kompaktní, neobsahuje žádné nebezpečné látky, ani neuvolňuje částice do svého okolí.
Pro zajištění svých funkcí využívá čistou energii Slunce. Jako příklad můžeme uvést barrandovskou protihlukovou bariéru, která již šestým rokem čistí ovzduší obyvatelům Prahy. Části zdi natřené FN® nátěry zůstávají stále čisté, ačkoli leží v těsné blízkosti velmi rušné křižovatky, kde denně projede cca 30 tis. automobilů. A dnes můžeme zodpovědně tvrdit, že nátěr ani po 5 letech neztrácí svoje schopnosti a účinnost. Exaktní měření odebraných vzorků stěny, provedená Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, prokazují, že se účinnost ekologických funkcí ani po letech nesnížila a nátěry zajišťují odstraňování nebezpečných látek ze vzduchu se stejnou účinností, jako když byly nové.
Pro jednoduchou představu vědci spočítali, že:
• jeden metr čtvereční této stěny vyčistí za den tolik vzduchu, kolik spotřebuje jeden člověk za celý
rok
• převedeno na automobilová čísla tyto plochy natřené funkčním nátěrem FN® zlikvidují výfukové
zplodiny z 28 aut s dieselovým motorem. Je to, jako bychom tato auta úplně eliminovali z provozu.
Za pět let tato stěna odstranila z pražského ovzduší stovky kilogramů oxidů dusíku, špíny a
dalších toxických látek.

zdroj : ADVANCED MATERIALS-JTJ s.r.o.

sobota 2. listopadu 2019

RENOMOVANÝ SKLADATEL SCÉNICKÉ HUDBY DAREK KRÁL PROPOJIL SVĚT ELEKTRONICKÉ HUDBY S MEZZOSOPRÁNEM DAGMAR PECKOVÉ! VZNIKLO KONCEPTUÁLNÍ ALBUM: THE MAGICAL GALLERY

Nápad na album The Magical Gallery, obsahující skladby inspirované mistrovskými díly světového malířství, nosil skladatel a producent Darek Král v hlavě spoustu let. Postrádal však to hlavní – jedinečný hlas, který by dokázal v nahrávce vykreslit potřebné emoce. I přes zdánlivou protichůdnost mu přišla nejvhodnější kombinace operního hlasu a elektronické hudby. Dagmar Pecková byla celému projektu velmi nakloněná: „S Darkem Králem jsme se poznali v roce 2015 při spolupráci na árii pro divadelní inscenaci v Klicperově divadle v Hradci Králové. Nedlouho poté také vznikl nápad na vytvoření netradičního konceptuálního alba. Lákalo mě, že budu mít v repertoáru skladby napsané výhradně pro mne, kdy jako jejich první interpretka jim budu moci vtisknout prvotní a neodvozenou tvář.“ K projektu byly přizvány i další osobnosti ze světa klasické hudby: harfistka Jana Boušková, violoncellistka Zuzana Dostálová, Epoque Quartet a tenor Richard Samek.

zdroj : Supraphon