čtvrtek 28. prosince 2017

31.prosinec
Heda Bartíková

Špunty lítají
Lidé výskají
Jen ty sedíš
V křesle sám
Jako král
Co prohrál žezlo
A korunu druhým dal

Do víru oslav
Nakonec vstupuješ
Křepčíš tancuješ
Půlnoc
A Nový rok se blíží
Mladý
Jako tvá víra
Že nikdo není sám
Tanec marnosti začíná

PF 2018 přeje redakce

neděle 24. prosince 201724.prosinec
Heda Bartíková

Ulice 
Ozdobená sněhem
Doznívá posledním spěchem

Pokoj 
Jako malebné zátiší
Dnes voní jehličím
Daleký zimnímu chladu
Má dětská ústa
Plná sladkých perníků a mandlí
Nedočkavý dech
Který maluje po oknech
Živé obrazy
Vlídných lidských vztahů

Rozezněla se Rybova vánoční mše

Krásné Vánoce a PF 2018
Vám přeje redakce

sobota 23. prosince 2017

Cizinec ve vlakuPravidelná a úplně běžná cesta vlakem z práce domů se zničehonic promění v pulsující a napínavý závod o život. V hlavní roli nastoupil do akčního thrilleru Cizinec ve vlaku Liam Neeson, jeho dechberoucí jízdu příměstským vlakem řídí režisér-strojvedoucí Jaume Collet-Serra. Tahle dvojice už spolu natočila mysteriózní akční thrillery Non-Stop, Neznámý nebo Noční běžec a v novém filmu jsou znovu na té správné koleji. V našich kinech od 18.1.2018.

zdroj : PR

úterý 12. prosince 2017

Historické centrum Prahy slaví 25 let na Seznamu UNESCO

V letošním roce si připomínáme 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Oslavy výročí takto významné události, která v podstatě znamenala oficiální potvrzení výjimečné hodnoty historického centra Prahy v celosvětovém měřítku, doprovází řada odborných, kulturních i společenských akcí.
Hlavní město Praha, prostřednictvím odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury, Českým vysokým učením technickým v Praze, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sdružením Nového Města pražského, Národním muzeem a dalšími partnery připravilo při této příležitosti odbornou mezinárodní konferenci Praha světová 2017 v termínu 6. – 7. 12. 2017 zaměřenou na řešení otázek spojených s životem v památkově chráněných územích. Na toto dvoudenní mezioborové setkání byli pozváni zástupci českých i evropských historických měst, která jsou na Seznamu UNESCO, odborníci z oblasti památkové péče, architektury, urbanismu a historie, ale také významné české i zahraniční osobnosti společenského, politického a kulturního života, aby sdíleli své poznatky z oblasti péče, využití a ochrany památek UNESCO. Odborné konferenční příspěvky domácích i zahraničních expertů i otevřená diskusní platforma by měly zhodnotit dosavadní úroveň péče o Pražskou památkovou rezervaci, reflektovat současný stav, shromáždit náměty na její možnou proměnu a naznačit potenciální limity i možnosti budoucího rozvoje této problematiky v kontextu působnosti hlavního města Prahy.
Záštitu nad konferencí převzali: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, rektor ČVUT Petr Konvalinka, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Program konference, která se uskutečnila v Nové budově Národního muzea, je rozčleněn na úvodní a závěrečný plenární blok a devět tematických sekcí, které budou probíhat paralelně v průběhu středečního odpoledne a čtvrtečního dopoledne. Svoji účast potvrdil např. pan Vaidas Petrulis, který v rámci bloku Možnosti mezinárodní ochrany památek, seznámí posluchače s průběhem zápisu historického centra Kaunasu na seznam European Heritage Label (Evropské dědictví) a jeho dopady. Tato problematika je zajímavá z hlediska snahy hlavního města Prahy o zápis Osady Baba na zmíněný seznam. O nových směrech a výstavbě v lokalitách zapsaných na Seznam UNESCO promluví pan Michael Turner v sekci Historické město z pohledu investic a v sekci Plánování rozvoje města vystoupí pan Michael Devonshire z New Yorku. Důležitým tématem konference bude též zvládání turistického ruchu v historických centrech měst, proto pozvání obdržela například také profesorka Carla Toffolo z Benátek, které problémy se zvládáním přílivu turistů řeší dlouhodobě. V neposlední řadě vystoupí též zástupci historických měst Telč a Český Krumlov, který v letošním roce také slaví 25. výročí zápisu na Seznam památek UNESCO.

zdroj : www.prahasvetova.cz

čtvrtek 7. prosince 2017

BERGMAN 100

Projekt Bergman 100 vzniká jako spolupráce několika různých institucí, které spojuje zájem o dílo a odkaz jednoho z nejvýznamnějších filmařů všech dob - švédského režiséra Ingmara Bergmana. Cílem projektu je najít společné zastřešení pro odlišně pojaté akce, které se rozhodly uctít významné výročí. Pod hlavičkou Bergman 100 se tak spojují aktivity Velvyslanectví Švédska, filmových distributorů, festivalů i filmové a divadelní školy. Dědictví Ingmara Bergmana pro českou kulturu je natolik významné, že si nejen zaslouží být připomínáno v rámci významného jubilea, ale aktivně udržováno, kultivováno a aktualizováno v kulturní paměti. Pod textovým logem, které spojuje bergmanovské oslavy na celém světě, tak najdete filmové projekce, divadelní inscenace, přednášky i výstavy.

zdroj : PR

pondělí 4. prosince 2017

Utajené hrady a zámky I.
aneb Prahou po stopách panských sídel

Otomar Dvořák a Josef Snětivý, zkušení autoři, přicházejí na knižní trh s knihou, která v oblasti popularizační literatury zatím nevyšla. Utajené hrady a zámky aneb Prahou po stopách panských sídel je II. svazkem Edice Skrytá krása naší země z Nakladatelství ČAS a mnohé čtenáře překvapí. Autoři se soustředili na území Prahy, až na pár výjimek, a když si položili otázku „Kolik je v Praze hradů?“ nestačili se sami divit. Počítali staré gotické hrady a tvrze, to znamená obranné stavby s věžemi, bránami a hradními příkopy, došli k neuvěřitelnému číslu- dvě až tři desítky. V krásně vypravené, vázané knize o 248 stranách s 48 stranami fotografií na křídě a 180 reprodukcemi a fotografiemi i pohlednicemi zmapovali osm desítek tvrzí, hradů, komend, zámků a zámečků. Úmyslně do této knihy nezařadili Pražský hrad a Vyšehrad, kterému se budou věnovat v samostatné publikaci. První dvě zastavení v knize patří Zlíchovu – hrázi proti zlu a Legendárnímu sídlu Vlastiných bojovnic – Děvínu. Tady, stejně jako ve všech kapitolách, se čtenář setkává s mnoha tajemstvími, záhadami a jeho fantazie je navýsost rozjitřená. Například kapitola nazvaná Hrůzný fantom Ztracené varty by si nezadala s hororem, zfilmovaným třeba i samotným mistrem Alfrédem Hitchcockem. Tady je malá ukázka: „Bastionu se začalo říkat Ztracená varta a nikdo tam nechtěl sloužit. Nad všemi hlídkami se neustále vznášel stín smrti… Nějaká služebná z Podskalí se jednoho večera vydala naproti svému milému, protože dlouho nešel, a ona se ho už nemohla dočkat. Nalezla ho v bezvědomí uprostřed úzké temné uličky – a na vysoké zdi nad jeho tělem spatřila číhavě přikrčenou postavu…“ Ale my se teď vydejme od hradů spolu s autory k zámkům – k Praze zámky protkané. Jen tak namátkou jmenujme několik kapitol z této části publikace: Dánská královna s vůní, Nejsladší z pražských zámků, A Braník ještě jednou, tentokrát Na Křížku. Mne, jako rodilou Břevnovanku, zaujala kapitola Kajetánská spása – bohužel však neúplná. I všechny tyto kapitoly se čtou s napětím, a cenné informace literatury faktu, do níž se tato kniha bezesporu řadí, ocení každý čtenář. A bude se těšit na další díl autorů Otomara Dvořáka a Josefa Snětivého.

                                                                                                                          Heda Bartíková   

sobota 2. prosince 2017

Marion Cotillardová a Guillaume Canet rozehrají v českých kinech svůj rock ‘n‘ roll

Skvěle obsazenou inteligentní francouzskou komedii o stárnutí a hvězdném filmovém prachu Rock‘n Roll posílá 30. listopadu Asociace českých filmových klubů do českých kin. V týdnu před distribuční premiérou bude film uveden i v rámci Festivalu francouzského filmu. Hlavní postavou je herec Guillaume Canet, který žije pohádkový život. Má všechno, o čem mohou muži pouze snít. Načež mu jeho dvacetiletá herecká kolegyně suše oznámí, že na žebříčku „šukatelnosti“ herců se propadl na úplné dno. Domácký život s Marion, syn, koně, dům na venkově – to vše je pro mladé herečky totálně antisexy. Guillaume si umíní, že se musí radikálně změnit. Hned. Proměna ale zachází tak daleko, jak nikdo z přítomných nečekal.  

zdroj : www.acfk.cz/filmy/rock-n-roll