pátek 11. srpna 2017

PEFC

Jako snahu o zvýšení byrokracie, snížení konkurenceschopnosti českého lesnického a dřevozpracujícího průmyslu a jako riziko poklesu počtu pracovních míst v oboru vnímá snahy o plošnou změnu certifikace dřeva v ČR řada lesnických a dřevařských profesních organizací v čele s Agrární komorou ČR. Systém PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) je nejen v ČR, ale i v západní Evropě a na celém světě nejrozšířenějším systémem, garantujícím řádné hospodaření v lesích a produkci dřeva trvale udržitelným způsobem. 
Zvýšený tlak a mediální aktivita „zelené lobby“ je zaštítěna především veřejně deklarovanou politikou nábytkářského koncernu IKEA, který hodlá nejpozději od roku 2020 obchodovat 100% dřeva z takzvaných více udržitelných zdrojů. To přitom v podání IKEA znamená dřevo certifikované pouze systémem FSC. Do tohoto systému se ale za dobu jeho existence přihlásilo v ČR pouze několik majetků, představujících jen 2 % lesních porostů. Požadují proto změnu systému certifikace u lesů v majetku státu.

zdroj : PR

pátek 4. srpna 2017

Lahev špiritusu jako investice

Nadcházející konference Prague Investor Show v pražském Hotelu International ukáže zájemcům, do čeho všeho se dá investovat. Mnozí totiž cítí, že hodnota peněz je i při relativním blahobytu v současné době vysloveně nejistá. Proto mnoho lidí hledá způsob jak investovat do něčeho, co je hmotné a hmatatelné. A navíc má příběh. Prague Investor Show se koná 7.9. v Praze a jeho partnerem je Česká mincovna.

zdroj : PR